Bc. Michaela Danicsová

Bakalářská práce

Sexualita a intimita páru před porodem a v průběhu těhotenství

Couple sexuality and intimacy before delivery and during pregnancy
Anotace:
Předložená bakalářská práce pojednává o sexualitě a intimitě páru před porodem a v průběhu těhotenství. V teoretické části je popsána lidská sexualita, která je rozdělena na mužskou a ženskou sexualitu. Dále je popsán sexuální život v těhotenství a porod. Praktická část je věnována výzkumu. Celkem byl stanoven jeden hlavní cíl a čtyři dílčí cíle. Hlavním cílem bylo zjistit, zda jsou muži i ženy v páru …více
Abstract:
The presented Bachelor thesis deals with couple sexuality and intimacy before delivery and during pregnancy. In the theoretical part is described human sexuality, which is divided into mle and female sexuality. Furthemore, the sexual life is described during pregnancy and delivery. The practical part is devoted in research. In total, there was defined one main objective and four sub-objectives. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Hana Jahnová
  • Oponent: Mgr. Lenka Veselá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka

Práce na příbuzné téma