Mgr. Martin Grman

Bakalářská práce

Generátor města s využitím Cinema 4D

City Generator using Cinema 4D
Abstract:
Goal of this thesis is to design and implement city generator in Cinema 4D. This thesis describes ways of generating sites, streets, crossroads, cars and building. Generator creates complete city, but for the price of performance, therefore each part of generator is easily modifiable by user as needed. Created model subsequently be used, either in Cinema 4D or exported to other programs.
Abstract:
Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a implementovať generátor mesta v Cinema 4D. V tejto práci sú popísané možnosti ako generovať parcely, cesty, križovatky, autá a budovy. Generátor vytvára kompletné mesto, ale za cenu výkonu, preto jednotlivé časti generátora sú jednoducho modifikovateľné užívateľom podľa potreby. Vytvorený model je následne možné použiť, buď v Cinema 4D alebo exportovať do iných programov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jan Byška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu

Práce na příbuzné téma