Ondřej Dolejš

Bakalářská práce

Možnosti programu Cinema 4D při tvorbě komplexní 3D scény ve videohrách

Possibilities of Cinema 4D programe in creation of komplex 3D scene in videogames
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na využití programu Cinema 4D při zpracovávání komplexní 3D scény. Má za úkol provést čtenáře kompletním procesem. Teoretická část má za úkol čtenáři přiblížit možnosti 3D grafiky, a tak se zaměřuje na její historický vývoj, a na základní funkce programu Cinema 4D a problémy s nimi spjaté. Následně pak představí pokročilejší funkce programu, které jsou během procesu tvorby …více
Abstract:
This Bachelors thesis focuses on the usage of Cinema 4D in komplex 3D scene creation. The thesis aims to explain the whole process to its readers. The theoretical part of this thesis aims to explain the possiblities of 3D graphics to the readers. It focuses on its history, the basic functions of the Cinema 4D programe and the issues tied to its usage. This part later explains more komplex function …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2022
  • Vedoucí: Jan Bubeníček
  • Oponent: Václav Dušek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/85188

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Multimédia v ekonomické praxi