MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

Disertační práce

Možnosti anestezie a analgezie v peripartálním období

Anaesthesia and analgesia options in the peripartum period
Anotace:
Anestezie a analgezie v peripartálním období je nedílnou součástí péče o rodičku v zemích s vyspělým zdravotnickým systémem. Tato dizertační práce předkládá souhrnné informace o anesteziologických a algeziologických aspektech péče v tomto specifickém období ženy na podkladě aktuálně publikovaných zjištění. Cílem práce bylo zmapovat oblast porodnické anestezie a analgezie na pracovišti autora a porovnat …více
Abstract:
Anaesthesia and analgesia in the peripartum period is an integral part of the care for a woman in developed countries. This thesis presents a summary of anaesthesiological and algesiological aspects of the care in this specific women‘s period on the basis of currently published findings. The aim was to map the field of obstetric analgesia and anaesthesia on the author’s workplace and compare the findings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 11. 2012
  • Vedoucí: prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté) / Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie