Theses 

Náklady civilního soudního řízení – Bc. Nikola Farkašová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Nikola Farkašová

Bakalářská práce

Náklady civilního soudního řízení

Costs of Civil Proceedings

Anotace: Tato bakalářská práce popisuje všechny druhy nákladů občanského soudního řízení, dále uvádí zásady placení a náhrady těchto nákladů. V neposlední řadě také zahrnuje konkrétní soudní případ s uvedením všech vzniklých nákladů, nezbytných k zahájení a dokončení daného případu. Cílem této práce je poskytnout ucelený přehled o jednotlivých nákladech řízení a dále vysvětlit důvod samotné existence nákladů u každého soudního řízení. Posledních cílem je poukázat na změny, které vstoupily v platnost během práce.

Abstract: This bachelor thesis describes all the types of costs in civil proceedings; it also shows the principle of payment and reimbursement of these costs. Finally, it also includes a particular court case, stating all costs incurred necessary for the commencement and completion of the case. The aim of this work is to provide a comprehensive overview of the various costs and explain the reason for the very existence of costs of each judicial proceeding. The last objective is to highlight the changes that came into effect during labor.

Klíčová slova: Účastník, soudní řízení, náklady řízení, placení, náhrada, advokát Participant, proceedings, costs, payment, replacement, lawyer

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Hájek
  • Oponent: JUDr. Roman Jurík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 10:49, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz