Theses 

Dlh a deficit verejnej správy Slovenskej republiky – Bc. Monika Chrvalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Bc. Monika Chrvalová

Diplomová práce

Dlh a deficit verejnej správy Slovenskej republiky

Debt and public deficit of the Slovak republic

Abstract: CHRVALOVÁ, Monika, Bc: Dept and public deficit of the Slovak republic. [Diploma work]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Department of Finance and Accounting. Thesis: Ing. Lenka Ostrožlíková. Year of defense 2012. Number of pages: The thesis deals with the debt and deficit government of the Slovak Republic and its aim is to analyze the evolution of debt and general government deficit of the Slovak Republic and the risks associated with their growth. In the first part of this thesis are dedicated to public finance, explains the basic operation of the context of public finance in modern economy and public administration itself, and its budget revenue and expenditure of general government budget. The second chapter focuses on debt and deficit and describe the importance of the Agency for Debt and Liquidity Management. The third core chapter of our thesis is focused on the analysis of the risks associated with growing government debt of the Slovak Republic and debt management strategy and liquidity.

Abstract: CHRVALOVÁ, Monika, Bc: Dlh a deficit verejnej správy Slovenskej republiky. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a účtovníctva. Vedúca práce: Ing. Lenka Ostrožlíková. Rok obhajoby 2012. Počet strán: Diplomová práca sa zaoberá dlhom a deficitom verejnej správy Slovenskej republiky a jej cieľom je analýza vývoja dlhu a deficitu verejnej správy Slovenskej republiky a rizík súvisiacich s ich rastom. V prvej časti diplomovej práce sa venujeme verejným financiám, vysvetľujeme si základné súvislosti fungovania verejných financií v modernej ekonomike ako aj samotnú verejnú správu, jej rozpočet a príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy. V druhej kapitole sa sústreďujeme na dlh a deficit verejných financií a popisujeme význam Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity. Tretia ťažisková kapitola našej diplomovej práce je zameraná na analýzu rizík, ktoré súvisia s rastúcim dlhom verejnej správy Slovenskej republiky a stratégiu riadenia dlhu a likvidity.

Klíčová slova: verejné financie, verejná správa, dlh, deficit, rozpočet.

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2012
  • Vedoucí: Ing. Lenka Ostrožlíková
  • Oponent: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 06:56, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz