Bc. Monika Chrvalová

Diplomová práce

Dlh a deficit verejnej správy Slovenskej republiky

Debt and public deficit of the Slovak republic
Abstract:
CHRVALOVÁ, Monika, Bc: Dept and public deficit of the Slovak republic. [Diploma work]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Department of Finance and Accounting. Thesis: Ing. Lenka Ostrožlíková. Year of defense 2012. Number of pages: The thesis deals with the debt and deficit government of the Slovak Republic and its aim is to analyze the evolution of debt …více
Abstract:
CHRVALOVÁ, Monika, Bc: Dlh a deficit verejnej správy Slovenskej republiky. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a účtovníctva. Vedúca práce: Ing. Lenka Ostrožlíková. Rok obhajoby 2012. Počet strán: Diplomová práca sa zaoberá dlhom a deficitom verejnej správy Slovenskej republiky a jej cieľom je analýza vývoja dlhu a deficitu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2012
  • Vedoucí: Ing. Lenka Ostrožlíková
  • Oponent: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance