Bc. Ladislav Kováč

Bakalářská práce

Dopady zavedení Eura na veřejné rozpočty (případová studie Slovinska)

Impacts of Euro Adoption to Public Budget (Case Study of Slovenia)
Abstract:
The thesis "Impacts of Euro Adoption to Public Budget (Case Study of Slovenia)" is to describe the effects of introducing the common European currency on economic indicators in Slovenia. The essential objective of preventing the characterization of public funds in Slovenia. The paper also discussed the issue of history of euro area.
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce "Dopady zavedení Eura na veřejné rozpočty (případová studie Slovinska)" je popísať dopady zavedenia spoločnej európskej meny na ekonomické ukazovatele Slovinska. Hlavnému cieľu predchádza charakterizovanie verejných rozpočtov v Slovinsku. V práci sa tiež venujeme problematike histórie eurozóny.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jarmila Beránková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta