Bc. Anna Sítorová

Bakalářská práce

Resegregated Education: The Development of Segregation in American Schools

Resegregated Education: The Development of Segregation in American Schools
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá důvody současné vysoké míry segregace na amerických školách a popisuje historický vývoj školní segregace. Práce vysvětluje, že segregace na školách byla vždy úzce spjatá s ochotou soudů zabývat se touto problematikou, a nahlíží na právní rozhodnutí jako na hlavní příčiny resegregace. K právním změnám je nicméně potřeba, aby veřejnost projevila o toto téma zájem. Současná …více
Abstract:
This bachelorʼs thesis discusses reasons for current high rates of segregation in American schools and describes the historical development of school segregation. The thesis explains that school segregation has always been connected to the judicial willingness to deal with this issue and sees the legal decisions as major causes for resegregation. Nevertheless, to gain the judicial support, it is necessary …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Beneš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura