Simona ZAHRÁDKOVÁ

Master's thesis

Politické myšlení Turecka na rozcestí mezi liberální demokracií a autoritativním režimem v letech 1923-2018

Turkish political thinking on the crossroad between liberal democracy and authoritative regime in years 1923-2018
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zaměření se na politické myšlení Turecka, jenž se od počátku nachází na rozcestí mezi liberální demokracií a autoritativním režimem. Kam směřuje dnešní Turecko? Je stále věrné odkazu Atatürkova sekularismu nebo se přeměňuje v autoritativní režim v moci islámu? Tato práce se zprvu zaměří na zánik Osmanské říše a následný vznik Turecké republiky pod vedením Mustafy Kemala …more
Abstract:
The goal of this diploma thesis is focus on Turkey's political thinking, which has been from the beginning at the crossroads between liberal democracy and authoritarianism. Where is todays Turkey heading? Is it still faithful to Ataturk's legacy of secularism or is it turning into authoritarian regime in the power of Islam? This thesis will initially focus on the dissolution of the Ottoman Empire and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jan Charvát, Ph.D., M.A.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZAHRÁDKOVÁ, Simona. Politické myšlení Turecka na rozcestí mezi liberální demokracií a autoritativním režimem v letech 1923-2018. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Arts

Master programme / field:
Political Science / Political Philosophy