Bc. Tomáš Dzuriak

Bakalářská práce

Tradičné bankové produkty verzus islamské bankové produkty

Traditional Banking Products Versus Islamic Banking Products.
Abstract:
The main objective of this work is based on selected theoretical background to analyze selected traditional banking products versus Islamic banking products. The first chapter is dedicated to bring the principles of operation of Islamic and traditional banking system. The second chapter will focus on selected banking products and point out the differences in banking systems in practice. In the third …více
Abstract:
Hlavním cieľom práce je na základe vybraných teoretických východísk uskutočniť analýzu vybraných tradičných bankových produktov versus islamských bankových produktov. Prvá kapitola je zameraná na priblíženie princípov fungovania islamského a tradičného bankového systému. V druhej kapitole sa zameriame na vybrané bankové produkty a poukážeme na odlišnosti bankových systémov v praxi. V tretej časti našej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.
  • Oponent: Doc. Ing. Václav Dufala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK