Bc. Daniel Ripel

Diplomová práce

Využití moderních technologií a obchodních přístupů v českém bankovnictví

Application of Modern Technologies and Business Practices in the Czech Banking
Anotace:
Tato práce se zabývá velmi dynamickým odvětvím – financemi a bankovnictvím. Současné vlivy finančního světa dopadají nejen na jednotlivce, ale na celé státy. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl nastínit myšlenkové proudy a typologii bankovních přístupů v České republice. Práce mapuje původ, vznik odvětví a jeho vývoj až po současné moderní trendy. Představí některé absolutní novinky v platebních nástrojích …více
Abstract:
This work deals with a very dynamic industry - finance and banking. Simultaneous effects of the financial world falls to everyone. For this reason I decided to outline a typology of thought and approaches the bank in the Czech Republic. Work presents the origin and emergence of the sector, its development until the present modern trends. Introduce some real innovation in payment instruments and other …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. František Jirásek, CSc.
  • Oponent: Ing. Zbyněk Kalabis

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance