Soňa Hovadíková

Diplomová práce

Význam společenské odpovědnosti CSR (Corporate Social Responsibility) pro vybranou firmu

The Significance of CSR (Corporate Social Responsibility) for a selected business
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou společenské odpovědnosti (CSR) společnosti ŠKODA AUTO a.s. a zhodnocením CSR aktivit. V teoretické části diplomové práce jsou obecně popsány přístupy CSR a základní pojmy. V praktické části se diplomová práce zaměřuje na společnost ŠKODA AUTO a její CSR aktivity. Závěr práce obsahuje vyhodnocení provozovaných CSR aktivit.
Abstract:
The Master 's thesis deals with the issue of social responsibility (CSR) of ŠKODA AUTO a.s. and the evaluation of CSR activities. In the theoretical part of the Master 's thesis are generally described CSR approaches and basic concepts. In the practical part, the Master 's thesis focuses on ŠKODA AUTO and its CSR activities. The conclusion of the thesis contains an evaluation of the CSR activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: prof.Ing. Václav Cempírek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Zákorová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 6. 2018 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola logistiky o.p.s.

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Magisterský studijní program / obor:
Logistika / Logistika (LOG)