Bc. Zuzana Walek

Diplomová práce

Genetické určení pohlaví u nedospělců s pohlavně rozlišitelnou hrobovou výbavou

Genetic Sex Determination of Children Skeletons with Gender Specific Grave Goods
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo určit pohlaví u dětí ve věkovém rozpětí 6 – 15 let, u kterých byla v hrobě nalezena pohlavně rozlišitelná hrobová výbava a následné porovnání, zda zjištěné pohlaví odpovídá typu předmětu. Analyzováno bylo 14 jedinců z pohřebiště ve Znojmě-Hradišti, které je datováno do 9.-10. století. Pro zjištění pohlaví byly využity dvě metody. Jednak qPCR s využitím Investigator Quamtiplex …více
Abstract:
The aim of this thesis was genetic sex determination of children skeletons of age 6 – 15 with gender specific grave goods and comparision between determined sex and grave good type. Source skeletal remains were found in necropolis in Znojmo-Hradiště, which is dated to 9th. - 10th. century. The sex was determined in 14 cases by two different methods. First, qPCR and Investigator Quantiplex HYres Kit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Šín, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie