Barbora Trojánková

Diplomová práce

Komparace leasingu s dluhovým financováním na trhu nákladních automobilů

Comparison of leasing with debt financing on the truck market
Anotace:
Diplomová práce s názvem “Komparace leasingu s dluhovým financováním na trhu nákladních automobilů“ se zabývá porovnáním dvou nejčetněji používaných financování při pořízení nákladního automobilu – úvěru a finančního leasingu. Práce je rozložena do metodické a praktické části. V první části jsou teoreticky objasněny významy forem financování, jejich druhy, právní, účetní a daňové úpravy. Dále jsem …více
Abstract:
The diploma thesis called “Comparison of leasing with debt financing on the truck market” deals with the comparison of the two most frequently used financing plans in the acquisition of trucks- loan and financial leasing. The thesis is divided into parts – methodical and practical. In the methodical part, there are forms of financing, their types, legal, accounting and tax adjustments theoretically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Anna Staňková
  • Oponent: Eliška Straková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76893

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance