Bc. Blanka Hedbávná

Diplomová práce

Syndrom vyhoření u pracovníků DPN a ZŠ při DPN

Burnout syndrome among DPN and ZŠ DPN workers
Anotace:
Diplomová práce na téma "Syndrom vyhoření u pracovníků DPN a ZŠ při DPN" je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Část teoretická je věnována vymezení základních pojmů spojených se vznikem syndromu vyhoření. První kapitola teoretické části pojednává o stresu, základních definicích, důsledcích a jeho zvládání. Druhá kapitola je zaměřena na syndrom vyhoření, na příčiny jeho vzniku, diagnostiku …více
Abstract:
The thesis dealing with the issue of "The burnout syndrome among the workers in children's psychiatric hospital and its special elementary school" is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the definition of basic terms associated with the development of burnout syndrome. The first chapter of the theoretical part discusses stress, basic definitions, consequences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele