Bc. Zdeněk Pokorný

Bakalářská práce

Neduhy kolektivní morálky a jejich přetrvávání v době postmoderní

Afflictions of collective morality and their persistence in the age of postmodernity
Anotace:
Bakalářská práce Neduhy kolektivní morálky a jejich přetrvávání v době postmoderní se zabývá nedostatky kolektivní morálky a analyzuje jejich možné přetrvávání v postmoderní době. Dále se snaží prokázat jejich zhoubný význam na hodnotovou orientaci jedince. Cílem práce je nejen tyto nedostatky prokázat, ale také se pokusit navrhnout řešení, které bude založeno na principech postmoderní společnosti …více
Abstract:
Bachelor thesis Afflictions of collective morality and their persistence in the age of postmodernity deals with deficiencies of collective morality and analyzes their possible persistence in the age of postmodernity. Furthermore, tries to demonstrate their pernicious meaning on the value orientation of individual. The aim is not only to demonstrate these deficiencies, but also attempt to suggest a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
  • Oponent: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání