Ing. Petr Zdráhal

Bakalářská práce

Bezhotovostní platební styk

Cashless Payments
Anotace:
Práce se zabývá charakteristikou bezhotovostního platebního styku a rozborem relevantní právní úpravy. Rozbor relevantní právní úpravy je především zaměřen na nový zákon č.284/2009 Sb., o platebním styku, který vešel v platnost 1. 11. 2009. Těžiště práce potom spočívá v obsáhlejší charakteristice elektronického platebního styku se zaměřením na internetové bankovnictví a bezhotovostní platby v prostředí …více
Abstract:
This work looks at the characteristics of cashless payments and analyses relevant legal regulations. The analysis of the relevant legal regulations mainly focuses on the new law Act No. 284/2009 Coll., about the system of payments, which came into effect Nov. 1, 2009. The main part of the work then consists in the characteristics of the electronic payment system with a view to internet banking and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo a podnikání

Práce na příbuzné téma

Všechny práce