Bc. Petra Růžičková

Bakalářská práce

Kvalita života osob trpících hemofilií

Quality of life in persons with haemophilia
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality života osob trpících hemofilií. Samotnému popisu onemocnění, jejím příznakům, projevům a léčbě se věnuje teoretická část práce. Dále jsou v teoretické části popsány metody hodnocení kvality života. V praktické části práce je popsán datový soubor pocházející z Českého národního hemofilického programu (ČNHP), který je analyzován vhodnými metodami za …více
Abstract:
This thesis is focused on quality of life assessment in persons with haemophilia. Theoretical background of haemophilia, its symptoms and treatment is presented in the first chapter. In the theoretical part, there is also a description of methods, which are used for quality of life assessment. In the practical part of this thesis there are characteristics of a dataset, which include data from Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petra Ovesná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta