Bc. Marie Brychtová

Diplomová práce

Zdravý životní styl ve výuce odborných předmětů vybraných oborů Střední školy obchodní a služeb

Healthy Lifestyle in the Teaching of Vocational Subjects of Selected Fields at Secondary School of Business and Services
Anotace:
Diplomová práce „Zdravý životní styl ve výuce odborných předmětů vybraných oborů Střední školy obchodní a služeb“ se zabývá aktuální problematikou spojenou se životem mladých lidí a jejich zdravých návyků. Úvod seznamuje s cílem a náplní diplomové práce a zdůvodňuje výběr tématu. Diplomová práce je rozdělena na tři části. V teoretické části je představena škola, na níž jsou prováděny analýzy a dotazníkové …více
Abstract:
Diploma thesis “Healthy Lifestyle in the Teaching of Vocational Subjects of Selected Fields at Secondary School of Business and Services” deals with current issues connected with lives and healthy tendencies of young generation. The prologue explains the objectives and content of the thesis and also justifies the choice of the topic. The thesis is divided into three parts. The theoretical part introduces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Jan Válek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Monika Bortlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy