Marek Večeř

Bachelor's thesis

Potřebuje Česká republika uhlíkovou daň?

Does Czech Republic need a carbon tax?
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá konceptem uhlíkové daně. Představuje teoretické fungování uhlíkové daně, konkrétní odhady sazeb této daně, možné dopady na ekonomiku a srovnání s potenciálními alternativami. V empirické části je na základě panelových dat zkoumán vliv velikosti sazby uhlíkové daně na množství vypouštěných emisí CO2 ve vybraných státech OECD. Výsledky regresní analýzy dokazují, že každé zvýšení …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with a concept of a carbon tax. It presents the theoretical working of the carbon tax, estimates of the tax rate, possible impacts on the economy and comparison to potential alternatives. In the empirical part of the thesis, there is, based on panel data, analyzed the effect of the size of the carbon tax rate on the amount of emissions of CO2 in selected OECD countries. Results …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2016
  • Vedúci: Petr Špecián
  • Oponent: Lukáš Máslo

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52336