Bc. Natálie Kupčíková

Diplomová práce

Uhlíkový cyklus, emise CO2 a klimatická změna

Carbon cycle, CO2 emissions and climate change
Anotace:
Diplomová práce se zabývá uhlíkovým cyklem a klimatickou změnou se zaměřením na oxid uhličitý (CO2). Cílem práce je přehledně zpracovat dosavadní zjištěné informace týkající se oxidu uhličitého od samotného vývoje klimatu a jeho přirozeného kolísání až po zásahy člověka, antropogenně podmíněnou klimatickou změnu, emise CO2 a mitigační opatření. Práce je z větší části teoreticky zaměřená. Ke klimatickým …více
Abstract:
The diploma thesis aims at the carbon cycle and climate change with a focus on carbon dioxide (CO2). The thesis aims to describe the existing information regarding carbon dioxide and climate change starting with the development of the climate and its natural fluctuations to human-induced climate change, CO2 emissions, and mitigation measures. The work is mostly theoretically focused. Climate change …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Dolák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta