Bc. Jarmila ENDRLOVÁ

Diplomová práce

Vliv úsilí vyvíjeného horními končetinami na metabolické a kardiovaskulární zatížení při nordic Walking

Influence of effort generated by upper limbs on metabolic and cardiovascular loading at nordic walking
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo porovnat intenzity zatížení při běžné chůzi a NW s vyvíjením mírného, středního a maximálního úsilí HKK za použití ukazatelů % VO2max, % TFmax a hodnot subjektivně vnímané intenzity zatížení (Borgova škála). Výzkumný soubor tvořilo 10 zdravých probandů, 5 mužů (BMI 22,70 ? 0,80, VO2max 62,68 ? 1,49) a 5 žen (BMI 22,71 ? 1,62, VO2max 44,1 ? 2,62) ve věkovém rozmezí 20-30 let …více
Abstract:
The aim of this thesis is to compare intensity of common loading during ordinary walking and NW with generating low, medium and high upper limbs effort at use of indicators % VOmax, % HRR and values subjectively percepted loading intensity (Borg´s rating). The experimental set consisted of 10 healthy probands, 5 men (BMI 22.70 +- 0.80, VO2max 62.68 +- 1.49) and 5 women (BMI 22.71 +- 1.62, HRR 44.1 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2011
Zveřejnit od: 15. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 24. 1. 2012
 • Vedoucí: PhDr. David Smékal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ENDRLOVÁ, Jarmila. Vliv úsilí vyvíjeného horními končetinami na metabolické a kardiovaskulární zatížení při nordic Walking. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.12.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 15. 12. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta tělesné kultury

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses am914y am914y/2
31. 1. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
31. 1. 2012
Marklová, E.
1. 2. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.