Bc. Zbyněk Skoumal

Diplomová práce

Vliv suplementace nitrátů na spotřebu kyslíku v průběhu svalové práce.

Influence of nitrate supplementation on oxygen uptake during exercise.
Anotace:
V této práci byl zkoumán vliv suplementace nitrátů na spotřebu kyslíku při svalové práce. Ve dvojitě zaslepené, zkřížené studii deset zdravých mužů (věk 26,9 ± 5,72, výška 185 ± 5,23, váha 81,75 ± 5,66) podstoupilo 8 laboratorních vyšetření v průběhu 4 – 5 týdnů. Během první návštěvy absolvovali rampový zátěžový test na bicyklovém ergometru pro určení respiračního prahu a maximální aerobní kapacity …více
Abstract:
In this diploma thesis I was examine the influence of nitrate supplementation on oxygen uptake during the exercise. In a double-blind crossover study, the ten health men (age 6,9 ± 5,72, height 185 ± 5,23, weight 81,75 ± 5,66) take the 8 laboratory tests over four to five week period. During the first appointment the subjects were perform a ramp incremental exercise test for determination of the peak …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc.
  • Oponent: Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy