Matěj Merxbauer

Diplomová práce

Leasing v IFRS a US GAAP a vliv na vybrané ukazatele finanční analýzy v transportním odvětví

Leasing in IFRS and US GAAP and impact on selected indicators of financial analysis in the transport sector
Anotace:
Diplomová práce se orientuje na problematiku vykazování leasingových kontraktů v IFRS a US GAAP. Teoretická část je zaměřena na budoucí úpravy (IFRS 16 a ASC 842). Porovnává je se stávajícími úpravami leasingových kontraktů (IAS 17 a ASC 840). Kontext práce je rozšířen o konvergenční proces v oblasti leasingových kontraktů. Práce v rámci obou účetních systémů identifikuje předpokládané dopady související …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the issue of leasing contracts in IFRS and US GAAP. The theoretical part focuses on future regulations (IFRS 16 and ASC 842). It compares with existing lease regulations (IAS 17 and ASC 840). The context of the thesis is extended by the convergence process in the field of leasing contracts. The thesis within both accounting systems identifies the anticipated impacts associated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2019
  • Vedoucí: Mariana Peprníčková
  • Oponent: Libor Vašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75632

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku