Bc. Jan Zduba

Diplomová práce

Majetkové a sociální poměry obyvatel vrchnostenského města v 17. a 18. století (na příkladu majetkové držby ve Velké Bíteši)

The property and social situation of the inhabitants of private (suzerain) town in the 17th and 18th centuries (on the example of possession in Velká Bíteš)
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu majetkových a sociálních poměrů obyvatel vrchnostenského města Velké Bíteše prostřednictvím sledování trhu s nemovitostmi v letech 1594–1800. Měla by objasnit dynamiku proměny osídlení, způsoby obživy a zámožnost obyvatel. Přitom je rozlišováno mezi městskými částmi - právovárečným náměstím, dvěma ulicemi uvnitř hradeb, čtyřmi předměstími a přiléhající městu poddanou …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the analysis of property and social conditions of the inhabitants of private (suzerain) town Velká Bíteš. It consists of an monitoring of the real estate market from the year 1594 up until 1800. It should clarify the dynamics of settlement change, livelihoods, wealth of the population. A distinction is made between the town districts - the square with brewing privilege …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 2. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
  • Oponent: doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta