Daniela POCHYLOVÁ

Bakalářská práce

Analýza konkurenčního postavení vybrané firmy

An Analysis of competitive position of a chosen company
Anotace:
Tato bakalářská práce je vypracována na téma Analýza konkurenčního prostředí vybrané firmy. Zaměřená je na analýzu konkurenčního prostředí společnosti Oriflame a zároveň zjišťuje, jakou zaujímá pozici. Práce má dvě části. První část tvoří teoretický základ, který je používán ve výzkumné části práce; zabývá se pojmy jako marketing, konkurence a její typy, možné analýzy konkurenceschopnosti podniku. …více
Abstract:
The content of the bachelor thesis is dealing with the analysis of the market competitiveness of the cosmetics company Oriflame. The main objective of this analysis is to find out about the competitive background in which the company operates and pinpoint the position within its surroundings. The thesis has two parts. The first one is theoretically based and it describes basic terms (marketing, competition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Králová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POCHYLOVÁ, Daniela. Analýza konkurenčního postavení vybrané firmy. Cheb, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností