Kristýna KVASNIČKOVÁ

Diplomová práce

Volnočasové aktivity dětí mladšího školního věku

Leisure Time Activities of Early Adolescent Children
Anotace:
Tato práce je zaměřena na problematiku volnočasových aktivit dětí mladšího školního věku, která je v současné době velmi diskutovaným tématem. Cílem této práce je zjistit, jak děti tráví svůj volný čas. Teoretická část se zabývá vymezením pojmu volný čas a dalších hledisek, která s ním velmi úzce souvisí. Konkrétně je popsáno DDM Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov. Výzkumná část byla prováděna …více
Abstract:
This thesis is focused on the issue of free time activities of younger school age children, which is currently very discussed topic. The goal is to find out how children spend their free time. The theoretical part deals with the definition of terms such as free time and other aspects that are closely related. Specifically, Children and Youth Home Sluníčko, a detached workplace Tlumačov is described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KVASNIČKOVÁ, Kristýna. Volnočasové aktivity dětí mladšího školního věku. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta