Lenka PAVELCOVÁ

Bachelor's thesis

Pojetí svobody ve filozofii Charlese Louise Montesquieu

The Understanding of Freedom in the Philosophy of Charlese Louise Montesquieu
Abstract:
Obsahem této bakalářské práce je osobnost velmi významného francouzského filozofa Charlese Louise de Montesquieua, který žil v 18. století a svými myšlenkami ovlivnil celou tehdejší filozofii a společnost. Zaměříme se na jeho život, myšlenky, díla. Stěžejním tématem bude pojetí svobody Charlese Louise de Montesquieua. K tomu využijeme jeho dvě nejvýznamnější díla O duchu zákonů a Perské listy. Vysvětlíme …more
Abstract:
The content of this bachelor thesis is the personality of an important French philosopher Charles Louis de Montesquieu, who lived in the 18th century and who influenced the former philosophy and society. We will focus on his life, thoughts, works. The main theme will be his understanding of freedom. We connect freedom with his most significant works The Spirit of the Laws and Persian Letters. We will …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016
Accessible from:: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PAVELCOVÁ, Lenka. Pojetí svobody ve filozofii Charlese Louise Montesquieu. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / field:
Specialization - Pedagogy / 3-ov-cj-12

Theses on a related topic