Lenka PAVELCOVÁ

Bachelor's thesis

Pojetí svobody ve filozofii Charlese Louise Montesquieu

The Understanding of Freedom in the Philosophy of Charlese Louise Montesquieu
Anotácia:
Obsahem této bakalářské práce je osobnost velmi významného francouzského filozofa Charlese Louise de Montesquieua, který žil v 18. století a svými myšlenkami ovlivnil celou tehdejší filozofii a společnost. Zaměříme se na jeho život, myšlenky, díla. Stěžejním tématem bude pojetí svobody Charlese Louise de Montesquieua. K tomu využijeme jeho dvě nejvýznamnější díla O duchu zákonů a Perské listy. Vysvětlíme …viac
Abstract:
The content of this bachelor thesis is the personality of an important French philosopher Charles Louis de Montesquieu, who lived in the 18th century and who influenced the former philosophy and society. We will focus on his life, thoughts, works. The main theme will be his understanding of freedom. We connect freedom with his most significant works The Spirit of the Laws and Persian Letters. We will …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zverejniť od: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVELCOVÁ, Lenka. Pojetí svobody ve filozofii Charlese Louise Montesquieu. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / odbor:
Specialization - Pedagogy / 3-ov-cj-12

Práce na příbuzné téma