Bc. Gustav Novotný

Bakalářská práce

Politický konflikt v Bolívii: geografická analýza

Political conflict in Bolivia: a geographical analysis
Anotace:
Práce nazvaná Politický konflikt v Bolívii: geografická analýza se zabývá současným politickým konfliktem, který v Bolívii vzniknul v období od roku 2005, kdy se v Santa Cruz a třech dalších departmentech rozvinulo hnutí usilující o větší autonomii. Tato bakalářská práce analyzuje geografii politického konfliktu, jeho současné i historické důvody a rozdíly mezi oběma znepřátelenými částmi Bolívie. …více
Abstract:
The thesis 'Political Conflict in Bolivia: Geographical Analysis' deals with the current political conflict which emerged in Bolivia in 2005, when a movement for greater autonomy developed in Santa Cruz and three other departments. This B.A. thesis analyses the geography of the political conflict on current and historical grounds and the differences between both the opposing parts in Bolivia. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Žáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta