Bc. Kateřina Ceralová

Diplomová práce

Charakterizace populace buněk s vysokou hladinou proteinu p63 v buněčných liniích odvozených od karcinomu prsu

Characterization of p63-positive cell populations in breast cancer-derived cell lines
Anotace:
Podobně jako ostatní proteiny rodiny p53 působí protein p63 v buňce jako transkripční faktor a může existovat v podobě několika izoforem. Nezkrácená izoforma TAp63 a na N-konci zkrácená ΔNp63 izoforma se každá svým způsobem podílí na epidermálním vývoji, jejich úloha v kancerogenezi však zatím nebyla plně objasněna. Zvýšená hladina proteinu p63 byla identifikována zejména v dlaždicobuněčných karcinomech …více
Abstract:
p63 protein is a transcription factor that exists in several different isoforms similarly to other members of p53 protein family. Full-length TAp63 and N-terminally truncated ΔNp63 isoforms are both important for epidermal development but their role in carcinogenesis has not been elucidated yet. Elevated level of p63 was detected mainly in squamous cell carcinomas but also in some types of breast cancer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Marta Nekulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Analytická biochemie