Mgr. Martin Strýček

Rigorózní práce

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody pohledem odsouzeného

Conditional discharge from the execution of the punishment from the point of view of the convict
Anotace:
Rigorózní práce se věnuje podmíněnému propuštění z výkonu trestu odnětí svobody jakožto mimořádnému institutu zmírňujícímu nepodmíněný trest odnětí svobody, který byl pravomocným rozhodnutím soudu odsouzenému uložen. Autor vychází z právní úpravy jak hmotně, tak procesně právní. Práce se věnuje převážně žádosti o předčasné propuštění podané odsouzeným a jejímu individuálnímu posuzování z hlediska splnění …více
Abstract:
The doctoral thesis aims to analyse conditional discharge from the execution of the punishment as an exceptional institute, that mitigates unconditional charge of imprisonment, that was inflicted by an effective ruling of the court. The author considers both material and procedural legal regulations. The study deals with an application of the convicted for a premature discharge and with an individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr., JUDr. Antonín Draštík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta