Bc. Kateřina Humlíčková

Diplomová práce

Pozitiva a negativa řešení problémů s péčí o děti po rozvodu na diskusních fórech z pohledu sociálních pracovníků

Positives and negatives of solving problems with custodial care on discussion forums from the perspective of social workers
Anotace:
Ústředním tématem diplomové práce jsou pozitiva a negativa řešení problémů s péčí o děti po rozvodu na diskusních fórech. Hlavní výzkumnou otázkou je zjistit, jaká pozitiva a negativa pro sociální pracovníky přináší řešení problémů s péčí o děti po rozvodu na internetu, např. diskusních fórech. V teoretické části práce se zabývám vymezení pojmů profese sociálního pracovníka, popisuji sociální pracovníky …více
Abstract:
The main topic of this thesis is positives and negatives of solving problems with custodial care on discussion forums. The aim is to develop which positives and negatives for social workers provide solving problems with custodial care on the internet, e.g. discussion forums. The theoretical part deal with the definition of concepts social workers profession, describing social workers working with parents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií