Bc. Andrea Prouzová

Diplomová práce

Promotion of Renewable Energy as a source of Clean Energy in the EU and China – a comparative study

Promotion of Clean Energy in the EU and China – comparative study
Anotace:
Diplomová práce komparuje přístupy k podpoře obnovitelné energie v Evropské unii a Číně, přičemž se zaměřuje na tři hlavní roviny - ideologickou rovinu, rovinu aktérů a strategickou rovinu. V ideologické rovině se věnuje hlavním motivům, které vedou k zájmu aktérů o obnovitelné zdroje. Jde především o bezpečnost dodávek, vliv spalování fosilních paliv na životní prostředí a zdraví obyvatel a v neposlední …více
Abstract:
This thesis compares the approaches towards promotion of renewable energy in the European Union and China, focusing on three main levels - the ideological level, level of actors and strategic level. At the ideological level the thesis tries to address the main motives that lead actors to focus on renewable resources development. This is mainly security of supply, the impact of burning fossil fuels …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií