Bc. Andrea Prouzová

Master's thesis

Promotion of Renewable Energy as a source of Clean Energy in the EU and China – a comparative study

Promotion of Clean Energy in the EU and China – comparative study
Abstract:
Diplomová práce komparuje přístupy k podpoře obnovitelné energie v Evropské unii a Číně, přičemž se zaměřuje na tři hlavní roviny - ideologickou rovinu, rovinu aktérů a strategickou rovinu. V ideologické rovině se věnuje hlavním motivům, které vedou k zájmu aktérů o obnovitelné zdroje. Jde především o bezpečnost dodávek, vliv spalování fosilních paliv na životní prostředí a zdraví obyvatel a v neposlední …more
Abstract:
This thesis compares the approaches towards promotion of renewable energy in the European Union and China, focusing on three main levels - the ideological level, level of actors and strategic level. At the ideological level the thesis tries to address the main motives that lead actors to focus on renewable resources development. This is mainly security of supply, the impact of burning fossil fuels …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií