Theses 

Incoming medical tourism v České republice – Štěpán Molitor

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Štěpán Molitor

Diplomová práce

Incoming medical tourism v České republice

Incoming medical tourism in the Czech Republic

Anotace: Práce se zabývá incoming medical tourism do České republiky. Popisuje zdravotní turistiku a následně se zaměřuje na ruskou klientelu jako na cílový segment. Zkou-má požadavky a přání ruských zdravotních turistů a zasazuje je do kontextu současné situace ruského a českého zdravotnictví. Pro sběr a analýzu dat jsou pou-žity kvantitativní i kvalitativní metody. Jsou zkoumána statistická data a zprávy odborných organizací a závěry jsou rozšířeny o informace z rozhovorů s manažery vybraných soukromých klinik. Výstupem práce je výzkumem podložený soubor doporučení pro kliniky nebo zprostředkovatelské agentury, které chtějí cílit na rus-ké klienty.

Abstract: The main topic of this thesis is incoming medical tourism to the Czech Republic. The thesis describes medical tourism with emphasis on Russian customers as a target segment. It examines the characteristics of Russian medical tourists and puts them into context of present Czech and Russian healthcare situation. Both qualitative and quantitative methods are used. The thesis results in a set of recommendations for clinics and medical tourism brokers, who want to aim at Russian clients.

Klíčová slova: soukromé zdravotnictví, cestovní ruch, zdravotní turistika

Keywords: medical tourism, tourism, private healthcare

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Martin Luštický
  • Oponent: Peter Pažitný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72525

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 06:50, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz