Bc. Jakub Reischl

Bakalářská práce

Chronické neinfekční choroby a zdravý životní styl

Chronic non-communicable diseases and healthy lifestyle
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výukou chronických neinfekčních onemocnění v předmětu výchovy ke zdraví na 2. stupni základní školy v Jihomoravském kraji, je zaměřena na chronické neinfekční choroby. Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit informovanost žáků druhého stupně o tématech týkajících se předmětu výchova ke zdraví. Nedílným cílem výzkumu je zjistit, jak žáci hodnotí vzdělávání v rámci předmětu …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the teaching of chronic non-communicable diseases in the subject of health education at the 2nd level of primary school in the South Moravian Region, it focuses on chronic non-communicable diseases. The main aim of the bachelor's thesis is to find out the awareness of second grade pupils about the topics related to the subject of health education. An integral aim of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta