Bc. Lucie Zíková, DiS.

Bachelor's thesis

Institucionální zabezpečení a formy environmentální mimoškolní výchovy a vzdělávání

Institutional support and forms of environmental extracurricular education
Abstract:
Mezi současné závažné globální problémy je zařazována problematika ochrany životního prostředí. Znečišťování ovzduší, vod, nadměrná produkce odpadů, likvidace lesů a znehodnocování půdy, mají dopad na život v různých regionech, ale postupně jejich důsledky začínají negativně ovlivňovat život všech lidí na planetě Zemi. Ve snaze zabránit katastrofickým dopadům environmetální krize jsou realizována různá …more
Abstract:
Among the current serious global problems is the issue of environmental protection. Air and water pollution, excessive waste production, deforestation and land degradation have an impact on life in various regions, but gradually their consequences are beginning to negatively affect the lives of all people on planet Earth. In an effort to prevent the catastrophic effects of the environmental crisis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 8. 2020
  • Supervisor: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Reader: PaedDr. Václav Netolický

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní