Marta VOJTĚCHOVÁ

Bakalářská práce

Environmentální výchova pro předškolní vzdělávání v pohádkových příbězích

Environmental education for preschool through stories and fairytales
Anotace:
Tématem bakalářské práce je environmentální výchova pro předškolní vzdělávání v pohádkových příbězích. V teoretické části se věnujeme pojmu environmentální výchova a vzdělávání, jejímu zakotvení v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. V praktické části jsme zpracovali příběhy s environmentální tematikou, které jsou zaměřeny na podporu a získání senzitivního vztahu dětí k přírodě …více
Abstract:
The theme of the bachelor thesis is the environmental training for pre-school education in fairy tale stories. In the theoretical part we target the terms the environmental training and the education and their inclusion in the Framing educational program. In the practical part we have utilized the environmental stories which are focussed on support and the acquisition of sensitive children´s relationship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 10. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Blanka Janáčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOJTĚCHOVÁ, Marta. Environmentální výchova pro předškolní vzdělávání v pohádkových příbězích. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta