Dušan Baťka

Bachelor's thesis

Hodnocení rizik přepravy nebezpečných věcí ve vybraném regionu

Assessment of the risks of transporting dangerous goods in a selected region
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje problematice přepravy nebezpečných věcí v silniční dopravě. V teoretické části se práce zaměřuje na platnou legislativu, označení vozidel, rizika spojené s přepravou nebezpečných věcí, vznik mimořádné události a dopady na způsobené mimořádnou událostí. V další části jsou zpracovány trasy přepravy nebezpečných věcí, kritická místa, ve kterých se stala mimořádná situace a vyhodnocení …more
Abstract:
The bachelor's thesis is devoted to the issue of the transportation of dangerous goods in road transport. In the theoretical part, the work focuses on valid legislation, vehicle markings, risks associated with the transport of dangerous goods, the emergence of an emergency and the effects on those caused by an emergency. In the next part, the transport routes of dangerous goods, critical places where …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 8. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 9. 2023
  • Supervisor: Ing. Josef Navrátil, CSc., Ing. Magdaléna Náplavová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Katarína Mäkká, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS University

Bachelor programme / field:
Security & Safety Management / Security & Safety Management

Theses on a related topic