Dušan Baťka

Bachelor's thesis

Hodnocení rizik přepravy nebezpečných věcí ve vybraném regionu

Assessment of the risks of transporting dangerous goods in a selected region
Anotácia:
Bakalářská práce se věnuje problematice přepravy nebezpečných věcí v silniční dopravě. V teoretické části se práce zaměřuje na platnou legislativu, označení vozidel, rizika spojené s přepravou nebezpečných věcí, vznik mimořádné události a dopady na způsobené mimořádnou událostí. V další části jsou zpracovány trasy přepravy nebezpečných věcí, kritická místa, ve kterých se stala mimořádná situace a vyhodnocení …viac
Abstract:
The bachelor's thesis is devoted to the issue of the transportation of dangerous goods in road transport. In the theoretical part, the work focuses on valid legislation, vehicle markings, risks associated with the transport of dangerous goods, the emergence of an emergency and the effects on those caused by an emergency. In the next part, the transport routes of dangerous goods, critical places where …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2023
  • Vedúci: Ing. Josef Navrátil, CSc., Ing. Magdaléna Náplavová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Katarína Mäkká, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS University

Bachelor programme / odbor:
Security & Safety Management / Security & Safety Management

Práce na příbuzné téma