Bc. Jan Korba

Diplomová práce

Private Protected Areas (PPA) – Are They Effective in Conserving the Biodiversity Hotspots?

Soukromá chráněná území - jsou efektivní v ochraně hotspotů biodiverzity?
Anotace:
Práce se snaží podat ucelené informace o soukromých chráněných územích a vyhodnotit jejich efektivitu managementu v regionu západního Ekvádoru. Je popsána stručná historie soukromých chráněných území ve světě a současné trendy v Latinské Americe a Ekvádoru. Bylo náhodně vybráno 20 rezervací a metodika RAPPAM (Rapid Assessment and Prioritization for Protected Areas Management) byla použita pro hodnocení …více
Abstract:
The thesis is trying to bring the comprehensive information about Private Protected Areas (PPAs) and evaluate their effectiveness of management within the study region of Western Ecuador. The description of brief history, current trends in Latin America and Ecuador in private conservation are presented. Twenty PPAs were randomly selected and the Rapid Assessment and Prioritization for Protected Areas …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Habrová, Ph.D.
  • Oponent: Petr Čupa, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta