Adam Ivora

Bachelor's thesis

ECG Arrhythmia Detection and Classification

ECG Arrhythmia Detection and Classification
Abstract:
V této práci se zabýváme návrhem modelu strojového učení pro klasifikaci srdečních arytmií z jednosvodového signálu EKG (elektrokardiogramu), který zaznamenávají telemonitorovací zařízení. Součástí práce je srovnání více metod strojového učení na třech datových sadách, z nichž dvě jsou veřejné. Ve srovnání jsou použity jak klasické metody strojového učení založené na doménových znalostech, tak neuronové …more
Abstract:
In the thesis we design a machine learning (ML) model for classification of heart arrhythmia from a 1-lead ECG (electrocardiogram) signal recorded by telemonitoring devices. A part of the thesis is devoted to the comparison of multiple ML methods on three datasets, two of which are publicly available. Both the classical ML methods based on domain knowledge features and neural networks trained on the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 9. 2020
  • Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic