Adam Ivora

Bachelor's thesis

ECG Arrhythmia Detection and Classification

ECG Arrhythmia Detection and Classification
Anotácia:
V této práci se zabýváme návrhem modelu strojového učení pro klasifikaci srdečních arytmií z jednosvodového signálu EKG (elektrokardiogramu), který zaznamenávají telemonitorovací zařízení. Součástí práce je srovnání více metod strojového učení na třech datových sadách, z nichž dvě jsou veřejné. Ve srovnání jsou použity jak klasické metody strojového učení založené na doménových znalostech, tak neuronové …viac
Abstract:
In the thesis we design a machine learning (ML) model for classification of heart arrhythmia from a 1-lead ECG (electrocardiogram) signal recorded by telemonitoring devices. A part of the thesis is devoted to the comparison of multiple ML methods on three datasets, two of which are publicly available. Both the classical ML methods based on domain knowledge features and neural networks trained on the …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2020
  • Vedúci: doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics

Práce na příbuzné téma