Bc. Barbora Jiříčková

Diplomová práce

Die Online-Zeitungen Süddeutsche.de und derStandard.at - Analyse und Vergleich

Online newspapers Süddeutsche.de und derStandard.at - analysis and comparison
Abstract:
Dissertation aims to analyze and compare the online version of the newspaper Süddeutsche.de German and Austrian online newspaper derStandard.at. These online newspapers are analyzed not only on the basis of appearance and performance, but also by stylistic analysis of selected texts. The theoretical part deals with the mass media in general, historical overview, and here are the characteristics of …více
Abstract:
Magisterská diplomová práce si klade za cíl analyzovat a srovnat internetovou verzi německých novin Süddeutsche.de a rakouských internetových novin derStandard.at. Uvedené online noviny jsou analyzovány nejen na základě vzhledu a provedení, ale také na základě stylistické analýzy vybraných textů. Teoretická část práce se věnuje masmédiím obecně, historickému přehledu a jsou zde uvedeny charakteristické …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta