Mariya Korolko

Bachelor's thesis

Influence of Government Policy on Economic Efficiency: Case of Ukraine and Georgia

Vliv vládní politiky na hospodářský růst: Ukrajina a Gruzie
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat, do jaké míry ekonomické reformy v Gruzii po Revoluci růží v roce 2004 a na Ukrajině po revoluci v roce 2014 ovlivňují hospodářský růst. V průběhu vypracování této práce bylo potvrzeno že ekonomické reformy jako jsou privatizace, liberalizace a de-byrokratizace skutečně ovlivňují tempo hospodářského růstu na jednoho obyvatele, nicméně podpora omezeného vládního …viac
Abstract:
The purpose of this thesis is to analyze the extent to which economic reforms in Georgia after the 2004 Rose Revolution and Ukraine after the 2014 revolution influence economic growth. The outcome of the thesis is that economic reforms such as privatization, liberalization and de-bureaucratization indeed influence per capita growth rate, however, promotion of limited governmental interference is not …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedúci: Tomáš Frömmel
  • Oponent: Martin Slaný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74049