David Krenkel

Bakalářská práce

Světový trh zemního plynu s důrazem na aktuální dění

World natural gas market with emphasis on current events
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje světovému trhu zemního plynu. Cílem této práce je rozebrat aktuální situaci na světovém trhu zemního plynu a nastínění možné budoucnosti jeho vývoje. Práce je rozdělena do šesti hlavních částí, které se dále člení na podkapitoly. Pro tento náčrt možné budoucnosti jsou nejdříve rozebrány historické a aktuální údaje o spotřebě, produkci a cenách zemního plynu. Zároveň se práce …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the world natural gas market. The aim of the thesis is to examine the current situation on the world natural gas market and outline possible future of its developement. The work is composed of six principle parts divided into chapters. For this outline, historical as well as current data about consumption, production and prices of natural gas are used. The thesis also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Vít Hinčica
  • Oponent: Tomáš Sadílek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75821