Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pipeline

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Pipeline for analysis and visualization of double-strand breaks reparation
 (Eva Klimentová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r541v/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Práce na příbuzné téma

Zlepšování vývojového procesu na základě dat generovaných CI/CD pipeline
 (Ondřej Gróf)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79801 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Práce na příbuzné téma

Application of a machine-learning pipeline to a multiclass classification problem
 (Miroslav Barus)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/81115 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Práce na příbuzné téma

Dopady plynovodu South Stream na energetickú bezpečnosť tranzitných krajín
 (Michaela Čajková)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y3u8r/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy | Práce na příbuzné téma

Interakce nosné ocelové konstrukce horkovodu s potrubím
 (Robin Fojtík)

2016, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116730 | Stavební inženýrství / Konstrukce staveb | Práce na příbuzné téma

Náhrada ocelového potrubí plastovým potrubím
 (Jan SOVA)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2vn6qr// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Bioinformatické zpracování sekvenačních dat pro účely genetických studií
 (Peter Javorka)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kofj6/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Vývoj procesu dodávek plynu Arabským plynovodem
 (Petra Adamušková)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zdbr4/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost | Práce na příbuzné téma