Bc. Michal Běčák

Bakalářská práce

Automatická detekce dpi dokumentu snímaného digitálním fotoaparátem

Automatic dpi detection of a document copied by a digital camera
Abstract:
The content of this paper is a description of basic methods of detection and storage of DPI value in the file, their advantages and limitations of each solution. The practical part describes key parts of implementation of such application using C++ and OpenCV, Magick++ and Qt libraries.
Abstract:
Obsahem této práce je popis základních metod detekce DPI a uložení této hodnoty do souboru, výhody a limity jednotlivých řešení. V praktické části jsou popsány klíčové části implementace takové aplikace s využitím jazyka C++ a knihoven OpenCV, Magick++ a Qt.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Petr Žabička
  • Oponent: Ing. Martin Sabo

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.