Mgr. Vladan Hakl

Rigorózní práce

Právní úkony při poskytování zdravotní péče se zřetelem na darování a transplantace tkání a orgánů

Legal acts in providing health care with regard to donation and transplantation of tissues and organs
Anotace:
Poskytování zdravotní péče velmi úzce souvisí s otázkou základních lidských práv a proto je kromě vnitrostátní úpravy i předmětem celé řady mezinárodních úmluv a paktů o lidských právech. Jako nejvýznamnější dokument, který se věnuje lidským právům v oblasti zdravotnictví lze v současné době označit Úmluvu na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny …více
Anotace:
utkové podstaty: neoprávněné odebrání tkání a orgánů, nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány a odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu. Pokud se týká možného vývoje právní úpravy transplantací, tak se dá předpokládat, že dojde ke změně v tom smyslu, že bude možné odebrat tkáň nebo orgán od cizince zemřelého v České republice. Touto změnou by mělo dojít k narovnání stavu, kdy občanům …více
Abstract:
Providing health care is closely linked to fundamental human rights. Therefore, in addition to national legislation, providing health care is an important subject to a number of international conventions and treaties on human rights. As the most important document, which focuses on human rights in the area of health care, we can now mark 'The Convention for the Protection of Human Rights and Dignity …více
Abstract:
d collection of tissues and organs, illegal handling with tissues and organs and collection of a tissue or an organ or performance of a transplantation for a financial consideration. Regarding the possible development of the transplantation law, I think, that the legislation will enable collection of a tissue or an organ from a foreigner deceased in the Czech Republic. This change should compensate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2012
  • Oponent: JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D., JUDr. Soňa Matochová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta